LIHAVEISED

Joaveski Mahetalu kasvatab Herefordi tõugu lihaveiseid. Eesmärgiks on hooldada Joaveski ja Nõmmeveski piirkonnas  poollooduslikke kooslusi. Lihaveisekasvatuses oleme suunatud lihatootmisele.  Lihaveistega alustasime 2009. aasta mais, kui Muhumaalt kolisid Joaveskile 6 Herefordi lehma ja lehmikut ning Valgamaalt tõupull Erich.

2017. aastaks on haritavat maad üle 100 hektari ja lihaveiseid pea kolmkümmend.

 

Hereford (Hf) on maailmas kõige levinum lihaveisetõug. Selle aretust alustati 18. sajandi teisel poolel Inglismaal Herefordi krahvkonnas. 

Herefordi tõugu veiste head omadused on järgmised:
·  head karjamaa- ja söödakasutajajad,
·  hea viljakus,·  kerge poegimine,
·  elujõulised vasikad,
·  head emaomadused,
·  pikaealisus ja hea tervis,
·  rahulik iseloom,
·  kohanemine igasugustes klimaatilistes tingimustes.

Nende omaduste põhjal on herefordi tõugu veised väga sobivad algajatele lihaveisekasvatajatele. Eestis saadud katseandmete põhjal on pooleteiseaastaste herefordi noorpullide rümbasaagis olnud kuni 56%. Herefordi veiste põhipuuduseks peetakse rasva ladestumist suhteliselt

noores eas (seda on aretustöö tulemusena kogu maailmas parandatud) ja niiskuse mittetalumist karjamaadel.
Esimesed herefordi tõugu veised toodi Eestisse 1978. a.

 

2017.a. suvel saime Priast Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 meede 4.1) abil soetada uue heinatehnika.